Darujte 2 % z dane

16. februára 2017

Opäť sa blíži termín podania Daňových priznaní, tak si Vás dovoľujeme osloviť.

Darujte 2 % z dane za rok 2016 nášmu klubu a tým podporíte rozvoj mládežníckeho tenisu v našom meste!

Dobrovoľníci, ktorí pomáhali počas roka 2016 nášmu klubu min. 40 hodín môžu venovať až 3 %, ale musia mať od nás potvrdenie. Tlačivá, ktoré sú uvedené v prílohe Vyhlásenie o poukázaní 2 %  a  Potvrdenie o zaplatení dane  sú určené pre zamestnancov. Ostatné právne subjekty, ktoré podávajú daňové priznania vpisujú prijímateľa 2 % priamo do DP. Čiže, ak sa rozhodnete pre náš klub, musí byť v DP napísaný prijímateľ presne ako je uvedené v tlačive Vyhlásenie o poukázaní 2 % a v Notárskom centrálnom registri, čiže:

1. Obchodné meno: Tenisový klub Žilina, združenie
2. Právna forma: Občianske združenie
3. Sídlo-ulica: Za plavárňou, súpisné číslo: 1, PSČ: 01001, Obec: Žilina
4. IČO: 14222990

Potrebné tlačivá na stiahnutie:
Potvrdenie o zaplatení dane
Vyhlásenie o poukázaní 2 %

 

Share on FacebookTweet about this on Twitter