Kontakt

Tenisový klub Žilina

Telefón:
Rezervácia dvorcov: +421 41 286 1218, +421 902 129 623
Sekretariát: +421 41 286 12 17
Email: office@tkzilina.sk

Právna forma:
Občianske združenie
IČO:14222990
DIČ:2020678341

Bankové spojenie:
UniCredit Bank
IBAN: SK2211110000001401495002
V.S.: 2017
K.S.: 0308

Adresa:
Tenisový klub Žilina
Za plavárňou 1, 010 08 Žilina

 

Partneri tenisového klubu