Dokumenty

Darovanie 2% z daní

Potvrdenie o zaplatení dane
Vyhlásenie o poukázaní 2 %


Dokumenty klubu

Stanovy klubu TK Žilina

2017
Zápisnica 1/2017 zo zasadania Výboru TK Žilina 2017
Uznesenie VČS TK Žilina 2017
Správa o činnosti klubu za rok 2016
Návrh rozpočtu na rok 2017
Príjmy a výdavky TK Žilina za rok 2016
Výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2016
Výkaz majetku a záväzkoch za rok 2016

2014
Uznesenie VČS TK Žilina 2014
Správa o činnosti klubu za rok 2013

2012
Uznesenie VČS TK Žilina 2012
Správa o činnosti klubu za rok 2011


Zmluvy o sponzorstve

MsHK Žilina
Výdavky MsHK Žilina
Kave s.r.o.
Výdavky Kave s.r.o.
NIRAL s.r.o.
Výdavky NIRAL s.r.o.