História klubu

Tenis patrí popri futbale medzi najstaršie športové odvetvia v Žiline. Jeho začiatky siahajú až do roku 1905, takže pri založení Krúžku žilinských športovcov (ZsTK) pred 50 rokmi tvorili tenisový a futbalový oddiel základ novej telovýchovnej organizácie v Žiline.

Väčšina prvých priekopníkov žilinského tenisu sa regrutovala z úradníckych kruhov Súkennej továrne, postupom času si však získal tenisový šport obľubu aj u žilinskej mládeže. Po prvej svetovej vojne mali hráči tenisového oddielu ŠK Žilina k dispozícii dva tenisové kurty, neskôr si vybudovali ďalšie ihriská, takže v roku 1937 ich už bolo sedem. Tenisový oddiel ŠK Žilina usporaduje v prvých rokoch svojej existencie propagačné tenisové medzimestské stretnutia a turnaje.

V roku 1925 hral v družstve ŠK Žilina neskorší davis-cupový reprezentant ČSR Ladislav HECHT. O rok neskôr je ŠK Žilina usporiadateľom I. ročníka medzinárodného lawn-tenisového turnaja v Žiline a v tom istom roku sa uskutočňuje z iniciatívy ŠK Žilina medzinárodný tenisový turnaj v Tatranskej Lomnici za účasti prvotriednych hráčov z Anglicka, Rumunska, Poľska, Maďarska a ČSR.

V jubilejnom roku dvadsaťročného trvania jednoty (1928) sa družstvo ŠK Žilina kvalifikovalo do finále celoštátnej súťaže o Riseleyov pohár proti LTC Praha. Od roku 1940 je Žilina skoro každoročne dejiskom majstrovstiev Slovenska v tenise. V oddielových majstrovstvách Slovenska v roku 1941 sa tenisti ŠK Žilina prebojovali do finále, kde podľahli družstvu ŠK Bratislava v pomere 7:2. Po jednoročnej prestávke sa v Žiline uskutočnil v roku 1943 IV. Ročník tenisových majstrovstiev Slovenska, ktorý priniesol výrazný úspech najmä juniorkám žilinského oddielu. V jeseni toho istého roku usporiadal ŠK Žilina l. celoslovenský tenisový turnaj dorastencov a dorasteniek do 16 rokov, na ktorom sa zúčastnilo 20 mladých adeptov tenisového športu. Tenisový oddiel ŠK Žilina v období od roku 1941-1944 skoro každoročne štart vynikajúcich zahraničných tenistov. Vojnové udalosti však zanechali stopy aj na aktívnych hráčoch a funkcionároch tenisového oddielu, z ktorých Vogel, Schein a Pisecký sa stali obeťami fašizmu a Beim v dôsledku rasovej perzekúcie odišiel do zahraničia.

Vďaka dlhoročnému hráčovi, MUDr. Jánovi Hanákovi, sa nám podarilo sprístupniť dva pohľady na históriu tenisu v našom meste:

Športový klub Žilina (1908-1938)
50 rokov športu v Žiline

Ešte v roku 1944 sa žilinskí tenisti zúčastnili na viacerých medzinárodných turnajoch. Po oslobodení v júli v roku 1945 zavítali do Žiliny poprední čs. tenisti. Povodeň začiatkom mesiaca jún v roku 1948 spôsobila oddielu citeľné škody, avšak za pomoci mladých žilinských brigádnikov sa podarilo oddielu poškodené dvorce opraviť. Od roku 1949 štartuje žilinské družstvo v tenisovom majstrovstve Žil. Kraja, kde obsadilo druhé miesto. V roku 1950 je družstvo už ako Sokol Slovena Žilina účastníkom slovenskej oblasti celoštátnej tenisovej súťaže, v ktorej skončilo na štvrtom mieste. Aj v roku 1951 si družstvo Sokol Slovena Žilina zabezpečilo prvenstvo v tenisových majstrovstvách Žil. Kraja. V ďalších rokoch 1952 a 1953 získavajú žilinskí tenisti prvenstvo v krajskej súťaži družstiev. Víťazstvom v majstrovstve Žilinského kraja si zabezpečilo tenisové družstvo Iskra Žilina účasť v D-skupine majstrovstva ČSR, kde skončilo na treťom mieste. Žilina ako jedna z kolísok tenisového športu na Slovensku, bola však v nasledujúcom roku svedkom úpadku tohto obľúbeného športového odvetvia. Kedysi v bezchybnom stave udržiavané dvorce zarastajú trávou, tenisti v dôsledku neutešenej hospodárskej situácie jednoty akoby stratili chuť do ďalšieho trénovania. Tak sa stalo, že po víťazstve v prvom kole celoštátnej súťaže družstiev D-skupiny nad Tatranom Prešov v pomere 11:0 už žilinské družstvo do Ďalších bojov nenastúpilo. O rok neskôr (1956) bojujú obidve tenisové družstvá Dynama Žilina na krajskom majstrovstve, v ktorom A-družstvo obsadilo prvé miesto a B-družstvo piate miesto.