Vedenie klubu

Členovia predsedníctva klubu:

Prezident klubu: Ing. Juraj Petráš
Športový manažér klubu: Ing. Anton Blaško
Ostatní členovia:

Ing. Michal Varmus, PhD.
Mgr. Roman Labát
Ing. Pavol Matlák
Ing. Pavol Smolek
Igor Seduch


Hlavný správca klubu:

Milan Karafa

Partneri tenisového klubu