Rozhodcovský tím

Členovia rozhodcovského zboru STZ

Viacerí členovia klubu vykonávajú funkciu tenisových rozhodcov na domácich a zahraničných turnajoch. Medzi aktívnych rozhodcov s platnou licenciou patria:

Ing. Michal Varmus, PhD.
Medzinárodné licencie: Silver Badge Referee, Bronze Badge Chair Umpire
Slovenská licencia STZ: A
Člen lektorského zboru rozhodcov STZ

Ing. Milan Šoška
Slovenská licencia STZ: A

Ing. Anton Blaško
Slovenská licencia STZ: B

Ing. Pavol Smolek
Slovenská licencia STZ: B

Radoslav Polónyi
Slovenská licencia STZ: B