Verejnosť

Rezervácia tenisových dvorcov je možná online, osobne alebo telefonicky.

Pre online rezervovanie tenisového dvorca kliknite na nasledujúci odkaz: online rezervácia


Cenník 

Jednorazové poplatky:

od 7:00 do 13:00: 4,20 EUR/hod
od 13:00 do 16:00: 5,70 EUR/hod
od 16:00 do 20:00: 6,20 EUR/hod
Cena dvorca s osvetlením: 10 EUR/hod
Cena dvorca cez víkend a počas sviatkov: 5 EUR/hod

Permanentky: 

10 hodín: 50 EUR tj. 5 EUR/hod
20 hodín: 61,50 EUR tj. 3,08 EUR/hod – platná len na hodiny v pracovných dňoch do 13:00
20 hodín: 91 EUR tj. 4,55 EUR/hod
30 hodín: 126 EUR tj. 4.20 EUR/hod

Členské poplatky: 

Členský poplatok pre dobrovoľných členov bez práva na zľavy, s členstvom v STZ: 5 EUR
Členský poplatok pre trénerov, rozhodcov, funkcionárov, hráčov TK,
netrénujúcich v klube, umožňujúci právo na zľavy (permanentky a skrinky): 25 EUR
Členský poplatok hráčov trénujúcich v klube a zaradených na súpiskách klubu
(ročník 2006 a starší) v tom je členské a aj poplatok za dvorce: 180 EUR
Členský poplatok hráčov trénujúcich v klube a zaradených na súpiskách klubu
(ročník 2007 a mladší) v tom je členské a aj poplatok za dvorce: 130 EUR

Zľavy:

Členovia TK Žilina do 65 rokov: 15%
Osoby nad 65 rokov: 30%
ZŤP osoby: 50%

Zľavy pre dôchodcov nad 65 rokov VČS schválila výnimku z platenia poplatku za dvorec členov Tenisového klubu Žilina na 65 rokov v počas pracovných dní do 13:00. Výnimka platí za predpokladu, že dvorec sa nevyužíva na komerčnú činnosť. Za predpokladu, že dôchodca hrá s partnermi, ktorí nemajú nárok na výnimku zľava sa vzťahuje len na patričný podiel (1/4 alebo ½ z poplatku za dvorec)

Upozornenie: V prípade uplatnenia zľavy je účasť majiteľa permanentky pri hre podmienkou! Na zľavnený lístok môžu hrať len max. 2 osoby! Permanentka v plnej hodnote je prenosná , na permanentku môže hrať na dvorci ľubovoľný počet hráčov.


Pravidlá rezervácie dvorcov


Hracia doba

Rekreační hráči

Závodní hráči


Hrací poriadok


Prenájom skrinky na celú sezónu

Pre prezlečenie a pre uloženie osobných vecí a športového náradia, si môžu hráči prenajať od TK skrinky na celú sezónu. Poplatok za prenájom sa stanovuje pre:

Členovia TK: 18 EUR
Ostatní: 36 EUR
VIP šatňa členovia TK: 27,50 EUR
VIP šatňa ostatní: 55 EUR