• Projekty

  Názov projektu: Oprava cvičného ihriska

  Projekt z Úradu vlády : Podprogram č.3 : Údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry

 • VÝZVA

  Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

  Výzva na predkladanie ponúk "Oprava cvičného ihriska"

  Vzhľadom na upravené zadanie sa posúva termín predkladania cenových ponúk na 12.08.2019 do 9:00.

  All Posts
  ×