• Rozhodcovský tím

  doc. Ing. Michal Varmus, Phd

  Medzinárodný rozhodca a rozhodca A licencie

  Ing. Anton Blaško

  Rozhodca A licencie

  Ing. Milan Šoška

  Rozhodca A licencie

  Ing. Branislav Kališ

  Rozhodca B licencie

  Michal Bača

  Rozhodca C licencie

  All Posts
  ×