• Vedenie klubu

  Ing. Juraj Petráš, MSc

  Prezident TK

  Ing. Anton Blaško

  Športový manažér, šéf tréner, prezident SsTZ

  Igor Seduch

  Člen výboru TK

  doc. Ing. Michal Varmus, Phd.

  Člen výboru TK, člen výkonného výboru STZ, predseda odvolacej komisie STZ

  Pavol Matlák

  Člen výboru TK

  Ing. Pavol Smolek

  Člen výboru TK

  Roman Labát

  Člen výboru TK

  Milan Karafa

  Správca