• Trénerský tím

  Ing. Anton Blaško

  športový manažér klubu, šéf tréner a prezident SsTZ

  Tréner A licencie

  Rozhodca B licencie

  Člen výkonného výboru STZ

  Člen trénerskej rady STZ

  Člen výboru TK

  Člen dozornej rady STZ marketing

  Bývalý reprezentačný tréner

  Výkonnostný tenis a prípravka

  Ing. Ivan Voltman

  tréner

   

  Tréner A licencie

  Bývalý reprezentačný tréner

  Výkonnostný tenis a prípravka

  Ing. Milan Šoška

  tréner, rozhodca

   

  Tréner A licencie

  Rozhodca A licencie

  Magdaléna Garguláková

  tréner

  Tréner B licencie

  Výkonnostný tenis a prípravka

  Ing. Branislav Kališ

  tréner a rozhodca

  Tréner C licencie

  Rozhodca C licencie

  Výkonnostný tenis a prípravka

   

  Ing. Pavol Matlák

  tréner

  Rakúska trénerská licencia

  Člen výkonného výboru TK

  Výkonnostný tenis

   

  Igor Seduch

  tréner

  Tréner C licencie

  Člen výkonného výboru TK

  Prípravka

   

  MSc. Veronika Blašková

  športový psychológ a tréner

  Tréner C licencie

  Športový psychológ

  Výkonnostný tenis a prípravka

  Bc. Peter Bača

  tréner

  Tréner C licencie

  Výkonnostný tenis a prípravka

  Michal Bača

  tréner

  Tréner C licencie
  Výkonnostný tenis a prípravka

  Milan Šupica

  tréner

  Tréner C licencie

  Prípravka

  Mgr. Radoslav Zima

  kondičný tréner

  Bc. Katarína Šupejová

  Pilates tréner